Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku jest placówką publiczną.

Zatrudnia wykwalifikowanych pracowników: psychologów, pedagogów, logopedów.

Ich głównym zadaniem jest świadczenie bezpłatnych, powszechnych usług dla ludności powiatu lęborskiego w zakresie m.in.:

  • profilaktyki niepowodzeń szkolnych,
  • diagnozy i terapii wszelkich zaburzeń i odchyleń rozwojowych dzieci i młodzieży,
  • diagnozy i terapii specyficznych problemów w pisaniu i czytaniu,
  • terapii dzieci z trudnościami w nauce matematyki,
  • profilaktyki, diagnozy i terapii opóźnień rozwoju mowy.

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce prowadzą punkty konsultacyjne na terenie powiatu, wygłaszają prelekcje dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli, organizują warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach, prowadzą specjalistyczną terapię na terenie Poradni.

Główna

Rekrutacja uzupełniająca dla uczniów/uczennic do projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Na podstawie § 4Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” (na rok szkolny 2016/2017) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza się rekrutację uzupełniającą dla uczniów/uczennic gimnazjum (klasy 1-3) i szkół ponadgimnazjalnych (klasy 1-3), która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

Obszar wsparcia, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca:

Dziękujemy za zainteresowanie szkoleniem. Jednocześnie informujemy, że lista uczestników jest już zamknięta. W spotkaniu biorą udział tylko te osoby, które potwierdziły swój udział w szkoleniu (mailowo lub telefonicznie). 
Wszystkie osoby, które w inny sposób próbowały zapisać się na listę uczestników, ze względu na warunki organizacyjno-lokalowe nie mogą być przyjęte. 
Przepraszamy.

19 i 20 listopada w godz. 8.00-13.00 w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Lęborku odbędzie się szkolenie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli.