Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku jest placówką publiczną.

Zatrudnia wykwalifikowanych pracowników: psychologów, pedagogów, logopedów.

Ich głównym zadaniem jest świadczenie bezpłatnych, powszechnych usług dla ludności powiatu lęborskiego w zakresie m.in.:

  • profilaktyki niepowodzeń szkolnych,
  • diagnozy i terapii wszelkich zaburzeń i odchyleń rozwojowych dzieci i młodzieży,
  • diagnozy i terapii specyficznych problemów w pisaniu i czytaniu,
  • terapii dzieci z trudnościami w nauce matematyki,
  • profilaktyki, diagnozy i terapii opóźnień rozwoju mowy.

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce prowadzą punkty konsultacyjne na terenie powiatu, wygłaszają prelekcje dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli, organizują warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach, prowadzą specjalistyczną terapię na terenie Poradni.

Główna

Aktualizacja - nie dysponujemy już wolnymi miejscami na n/w szkolenie.

UWAGA! Mamy jeszcze dwa wolne miejsca na szkolenie "Wspomaganie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" w dniu 01.12.2016. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Magdaleną Maziarz.

Znalezione obrazy dla zapytania matematyka
 

Z przyjemnością informujemy, że tworzymy nową sieć dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum uczących matematyki.

Tematy wiodące Sieci Matematycznej to praca z uczniem z trudnościami w matematyce oraz z uczniem uzdolnionym matematycznie. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt przez naszą stronę internetową i gotowy formularz umieszczony w zakładce „kontakt” z koordynatorkami tej grupy p. Ewą Starczewską lub p. Beatą Labuda-Leśniak.

Informujemy, że dla Państwa wygody "reaktywowane" zostało przejście do Poradni od strony ulicy Okrzei (przejście przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej).

Foto: https://pixabay.com/

W Poradni rozpoczął pracę doradca zawodowy-konsultant powiatowy w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Zakres zadań DZ-KP: przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach lub placówkach systemu oświaty, opracowanie propozycji działań i rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkołach lub placówkach systemu oświaty z zakresu doradztwa, wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkół lub placówek, monitorowanie.