Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku jest placówką publiczną. Zatrudnia wykwalifikowanych pracowników: psychologów, pedagogów, logopedę, terapeutę SI. Ich głównym zadaniem jest świadczenie bezpłatnych, powszechnych usług dla dzieci i młodzieży powiatu lęborskiego. Zakres ich czynności to m.in.:

  • diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych,
  • diagnoza i terapia specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu,
  • terapia dzieci z trudnościami w nauce matematyki,
  • profilaktyka, diagnoza i terapia opóźnień rozwoju mowy.

Główna

"Za życiem" 10.05.2024 r. - postępowanie przetargowe

 

 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku informuje, że zostało wszczęte postępowanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na „Realizację zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami, w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego  na terenie Powiatu lęborskiego, w projekcie Za Życiem”.

 

 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/transakcja/925631

 

 

Nazwa postępowania: Świadczenie usług w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu lęborskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że sekretariat w dniu 11.03.2024 r. (poniedziałek) jest NIECZYNNY, natomiast w dniu 12.03.2024r.jest czynny w godz. 12:00-15:00 (wtorek).

Za utrudnienia przepraszamy.

ZAPROSZENIE

 

Poradnia - Psychologiczno Pedagogiczna zaprasza psychologów, pedagogów oraz logopedów szkolnych na spotkanie SIECI SAMOKSZTAŁCENIOWEJ, które odbędzie się 26 lutego 2024 r. od godziny 9.00 do 13.00.

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lęborku, sala nr 8

Temat szkolenie: Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym.

Liczba miejsc ograniczona.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie pod nr telefonu 59 862 18 34

Prowadzący szkolenie: dr n.med. Agatą Cichoń-Chojnacką, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy. Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęła specjalizację z psychiatrii wieku rozwojowego. Następnie podjęła studia z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz trzyletni kurs „Systemowe rozumienie rodziny" niezbędny w diagnostyce i dalszej terapii dzieci i ich rodzin. W „KEJA-MED" zajmuję się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, kwalifikacją do dalszej terapii, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców, psychologów i pedagogów szkolnych. Ponadto od 2016 roku pełnię funkcję kierownika Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD.

 

 

 

 

Informacja

 

 

Informujemy, iż dnia 9 października 2023 r. (poniedziałek) Sekretariat PPP będzie nieczynny

 

Za utrudnienia przepraszamy