Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku jest placówką publiczną. Zatrudnia wykwalifikowanych pracowników: psychologów, pedagogów, logopedę, terapeutę SI. Ich głównym zadaniem jest świadczenie bezpłatnych, powszechnych usług dla dzieci i młodzieży powiatu lęborskiego. Zakres ich czynności to m.in.:

  • diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych,
  • diagnoza i terapia specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu,
  • terapia dzieci z trudnościami w nauce matematyki,
  • profilaktyka, diagnoza i terapia opóźnień rozwoju mowy.

Główna

Informacja

 

Dnia 3 października 2023 r. Sekretariat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej bedzie nieczynny.

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - część II

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lęborku ogłasza nabór na szkolenie dla Rodziców, Opiekunów Prawnych, Wychowawców „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” – część II -Rodzeństwo bez rywalizacji (cykl 10 spotkań).
Chęć uczestnictwa można zgłaszać telefonicznie pod numerem PPP (59 8621834) bądź osobiście w sekretariacie Poradni (Lębork, ul. Okrzei 15a).
Po zebraniu grupy (12 osób) prowadzący będzie się kontaktować z osobami chętnymi celem ustalenia terminarza spotkań. 

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie pierwszej części warsztatów.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na  poprawę i wzmacnianie dobrych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

 

"Za życiem" 22.08.2023 r. - postępowanie przetargowe

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku informuje, że zostało wszczęte postępowanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na „Realizację zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami, w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego  na terenie Powiatu lęborskiego, w projekcie Za Życiem”.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/transakcja/807984

Nazwa postępowania: Świadczenie usług w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu lęborskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 03.08.2023 r. Sekretariat Poradni będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy