Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Spotkanie sieci "Konflikty w zespole klasowym"

Super User

Informujemy, że limit miejsc na szkolenie się wyczerpał.

Można zapisać się na listę rezerwową, co nie daje gwarancji udziału w szkoleniu.

Koordynator sieci p. Róża Karwat zaprasza na spotkanie z p. Jarosławem Kordzińskim na temat

KONFLIKT  W ZESPOLE KLASOWYM

-przyczyny oraz sposoby i metody  rozwiązywania konfliktów

W programie:

- przyczyny zachowań konfliktowych w klasie,

- możliwości ograniczenia zachowań konfliktowych uczniów w klasie,

- współpraca uczniów i nauczycieli w kontekście występowania sytuacji konfliktowych,

- praktyczne zasady wdrażania programów przeciwdziałania agresji w szkole.

Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2019r. o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku. 

Do 25 stycznia 2019r. przyjmujemy zgłoszenia.

Prowadzący szkolenie:

Jarosław Kordziński – ekspert, szkoleniowiec, stały współpracownik „Dyrektora Szkoły”. Specjalizuje się m.in. w organizacji pracy szkoły, nadzorze pedagogicznym i zarządzaniu oświatą. Autor licznych projektów, szkoleń oraz artykułów i książek z zakresu metod pracy wychowawczej,  współpracy z rodzicami, planowania i realizacji własnego rozwoju, zarządzania placówkami oświatowymi.