Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Wspieraj mądrze - doradztwo zawodowe

Super User
Informujemy, że od 25 marca 2019 do końca roku szkolnego 2019 w powiecie lęborskim i województwie pomorskim realizowana będzie akcja pn. Wspieraj mądrze, skierowana do rodziców uczniów klas VIII, III gimnazjum i ponadgimnazjalnych. Patronatem cyklu spotkań jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku. Spotkania z rodzicami w powiecie lęborskim  objęte zostaną przez konsultanta powiatowego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego Bożenę Murawską.
Spotkania mogą odbywać się na terenie szkół lub poradni.
Zainteresowane szkoły proszone są o zgłaszanie chęci uczestnictwa bezpośrednio do konsultanta powiatowego lub za pośrednictwem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lęborku. Wniosek do pobrania z zakładki http://www.poradniapp.lebork.pl/files/karta_zgloszenia_2018-19.pdf
Ze względu na krótki termin realizacji cyklu, liczba spotkań będzie ograniczona.
Koordynator cyklu spotkań z rodzicami powiatu lęborskiego- konsultant powiatowy ds.doradztwa edukacyjno-zawodowego Bożena Murawska.
 
 
 Wspieraj madrze