Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

SPOTKANIE SIECI "Konflikt w zespole klasowym"

Super User

Koordynatorzy sieci Róża Karwat i Anna Zębala zapraszają na spotkanie z p. Jarosławem Kordzińskim na temat: ,,KONFLIKT W ZESPOLE KLASOWYM"

W programie:
- przyczyny zachowań konfliktowych w klasie,
- możliwości ograniczenia zachowań konfliktowych uczniów w klasie,
- współpraca uczniów i nauczycieli w kontekście występowania sytuacji konfliktowych,
- praktyczne zasady wdrażania programów przeciwdziałania agresji w szkole.

Szkolenie odbędzie się 30.03.2020r. o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, sala 13.

Zapisy przyjmujemy do 20.03.2020r. telefonicznie lub sms nr tel. 782600825.

Liczba miejsc ograniczona - maksymalnie 2 osoby z 1 placówki.

Prowadzący szkolenie: Jarosław Kordziński – ekspert, szkoleniowiec, stały współpracownik „Dyrektora Szkoły". Specjalizuje się m.in. w organizacji pracy szkoły, nadzorze pedagogicznym i zarządzaniu oświatą. Autor licznych projektów, szkoleń oraz artykułów i książek z zakresu metod pracy wychowawczej, współpracy z rodzicami, planowania i realizacji własnego rozwoju, zarządzania placówkami oświatowymi.