Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

KONSULTACJE TELEFONICZNE

Super User

BEZPŁATNE WSPARCIE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI
W POSTACI KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH I PEDAGOGICZNYCH ŚWIADCZONYCH TELEFONICZNIE
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LĘBORKU

Dzień

Godziny

Pedagog

Psycholog

Telefon

14.04.2020 wtorek

9-13

Róża Karwat

 

(59) 862-18-34

9-12.30

 

Paulina Bikowska

(59) 862-18-34

15.04.2020

środa

9-15

Anna Bzdel

 

(59) 862-87-06

10-14

 

Joanna Pietryka

509-159-055

16.04.2020

czwartek

9-13

Aleksandra Kasprzykowska

 

(59) 862-18-34

12-16

 

Dariusz Radochoński

515-855-107

17.04.2020

piątek

8.30-12.30

Magdalena Maziarz

 

(59) 862-87-06

9-13

 

Anna Zębala

(59) 862-18-34

20.04.2020

poniedziałek

13-17

Anna Bzdel

 

(59) 862-87-06

13.30-17

 

Paulina Bikowska

(59) 862-18-34

21.04.2020 wtorek

9-13

Aleksandra Kasprzykowska

 

(59) 862-18-34

9-13

 

Dariusz Radochoński

515-855-107

22.04.2020

środa

13-17

Róża Karwat

 

(59) 862-18-34

10-14

 

Joanna Pietryka

509-159-055

23.04.2020

czwartek

12-16

 

Anna Zębala

(59) 862-18-34

24.04.2020

piątek

8.30-12.30

Magdalena Maziarz

 

(59) 862-87-06