Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH

Super User

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku zaprasza do złożenia oferty na usługi społeczne w ramach realizacji zadania prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacjno–rehabilitacyjno– opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością w projekcie „Za Życiem”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Oferta cenowa


WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Informacja o wynikach postępowania