Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Kiedy uczeń wymaga opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, aby podjąć praktykę zawodową?

Super User

Kiedy uczeń wymaga opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, aby podjąć praktykę zawodową?

Dz. U. 2020.1320 t.j.- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy

Zgodnie z przepisami prawa, osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby  oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.