Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Szkolenie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia

Super User
Dziękujemy za zainteresowanie szkoleniem. Jednocześnie informujemy, że lista uczestników jest już zamknięta. W spotkaniu biorą udział tylko te osoby, które potwierdziły swój udział w szkoleniu (mailowo lub telefonicznie). 
Wszystkie osoby, które w inny sposób próbowały zapisać się na listę uczestników, ze względu na warunki organizacyjno-lokalowe nie mogą być przyjęte. 
Przepraszamy.
Zapraszamy pedagogów i nauczycieli na szkolenie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia na temat: "Praca wychowawcza z dzieckiem z ADHD. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży. Zaburzenia niepożądane a zachowania trudne u dzieci z mutyzmem wybiórczym, niepełnosprawnością intelektualną, afazją ruchową, ze spektrum autyzmu, SI-wskazówki praktyczne."
 
Spotkanie odbędzie się 24.11.2016r. o godz. 12.00 w sali szkoleniowej Starostwa Powiatowego w Lęborku (boczne wejście po lewej stronie).
Przewidywany czas szkolenia 5 godzin.
Szkolenie poprowadzi p.Kalina Zajączkowska.