Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Sieć współpracy i samokształcenia z MATEMATYKI

Super User

Z przyjemnością informujemy, że tworzymy nową sieć dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum uczących matematyki.

Tematy wiodące Sieci Matematycznej to praca z uczniem z trudnościami w matematyce oraz z uczniem uzdolnionym matematycznie. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt przez naszą stronę internetową i gotowy formularz umieszczony w zakładce „kontakt” z koordynatorkami tej grupy p. Ewą Starczewską lub p. Beatą Labuda-Leśniak.