Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradca zawodowy-konsultant powiatowy

Super User

W Poradni rozpoczął pracę doradca zawodowy-konsultant powiatowy w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Zakres zadań DZ-KP: przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach lub placówkach systemu oświaty, opracowanie propozycji działań i rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkołach lub placówkach systemu oświaty z zakresu doradztwa, wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkół lub placówek, monitorowanie.