Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Już wkrótce integracja sensoryczna u nas!

Super User
 
Szanowni Państwo !


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku w czerwcu 2017r. otrzymała  od Telewizji Polskiej S.A w Warszawie dotację na wdrożenie projektu "Z integracją sensoryczną lepiej się rozwijam - utworzenie sali integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku na potrzeby terapii dzieci z różnymi rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, niepełnosprawnością ruchową".
Dofinansowanie w całości zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i zabawek do terapii SI.