Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Zajęcia dla dzieci nieśmiałych

Super User

Zapraszamy na zajęcia grupowe!

Zajęcia dla dzieci nieśmiałych i wycofanych podnoszą umiejętności sprawnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w szkole, w rodzinie.
Zajęcia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności interpersonalnych, radzenie sobie z trudnymi emocjami, postawy asertywnej i rozwijanie empatii, budowanie prawidłowej samooceny, wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości.
Cykl spotkań przeznaczony jest dla dzieci z klas III-IV, z różnymi problemami emocjonalnymi, trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

Zajęcia odbywać się będą raz na dwa tygodnie w środy o godzinie 16.00.
Prowadzić je będzie pedagog mgr Magdalena Maziarz
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z osobą prowadzącą.