Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Szkolenie dla nauczycieli matematyki różnych etapów edukacyjnych

Super User

AKTUALIZACJA: W związku ze słabym zainteresowaniem odwołujemy termin 11.10.2017r. Nowy termin podamy po zebraniu grupy.

 

Zapraszamy nauczycieli matematyki na szkolenie zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku przy współpracy z ProMathematica na temat: Metody pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie” które odbędzie się 11.10.2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15a w godzinach 10-15 w sali nr 8.

Cel szkolenia: Doskonalenie zawodowe nauczycieli matematyki na 3 poziomach edukacyjnych w zakresie metod pracy z dziećmi uzdolnionymi matematycznie. Adresaci szkolenia: nauczyciele matematyki i przedmiotów pokrewnych, pracownicy PPP oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Elementy programu szkolenia: 

Identyfikacja dzieci zdolnych na podstawie kwestionariusza dla nauczycieli

Możliwości zaspokajania potrzeb uczniów wybitnie zdolnych w świetle obowiązującego prawa oświatowego

Edukacja matematyczna i kształcenie ucznia zdolnego w szkole masowej – możliwości pracy dydaktyczno-wychowawczej

Wybrane programy edukacyjno-rozwojowe wspierające zdolności i możliwości matematyczne uczniów

Prezentacja projektów pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie – propozycje ćwiczeń, prezentacja scenariuszy zajęć.

 

Prowadząca: Anna Natalia Chlebus

 

Temat i program szkolenia objęte są prawami autorskimi
ProMathematica 10/2010