Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Nowe wzory dokumentów!

Super User

Poradnia informuje, że w związku z nowymi przepisami prawnymi zmianie uległy druki:

- wniosek o przeprowadzenie badań,

- opinia ze szkoły,

- wniosek o wydanie orzeczenia,

- zaświadczenia lekarskie (o stanie zdrowia, od lekarza specjalisty ortopedy, laryngologa, okulisty).

Poprzednie wersje dokumentów są nieaktualne!

Wszystkie zmienione dokumenty są dostępne w zakładce Do pobrania.