Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Zapytanie ofertowe

Super User

Poradnia PP w Lęborku w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na usługi:

Część 1. Terapia integracji sensorycznej
Część 2. Terapia neurologopedyczna
Część 3. Fizjoterapia
Część 4. Terapia psychologiczna
Częśc 5. Terapia ogólnorozwojowa/pedagogiczna
 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań w ramach 1 części wybrano Gabinet Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej Siedem Zmysłów Aleksandra Kasprzykowska ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork.
W wyniku przeprowadzonego postęowania do realizacji zadań w ramach 2 części wybrano Gabinet Logopedyczny “LOGOTOM” Klaudia Zagrajek  ul. Zwycięstwa 29b, 84-300 Lębork.
 
W części 3 - 5 nie wpłynęła żadna oferta.