Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Zapytanie ofertowe

Super User

Poradnia PP w Lęborku w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na usługi:

Część 1. Terapia integracji sensorycznej
Część 2. Terapia neurologopedyczna
Część 3. Fizjoterapia
Część 4. Terapia psychologiczna
Częśc 5. Terapia ogólnorozwojowa/pedagogiczna