Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Zapytanie ofertowe 3

Super User

Poradnia PP w Lęborku w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na usługi:
 
 
Część I. Fizjoterapia
Część II. Terapia psychologiczna
Część III. Terapia ogólnorozwojowa/pedagogiczna