Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Nabór na terapię SI

Super User

Szanowni Rodzice!

Poradnia PP w Lęborku informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków na terapię integracji sensorycznej.

Wnioski można składać do 07.09.2018r. w sekretariacie Poradni.

Rodzic zobowiązany jest złożyć:

1. Wniosek na terapię.

2. Aktualną diagnozę SI.

3. Zaświadczenie od lekarza naurologa o braku przeciewskazań do terapii lub z informacją, jakie ćwiczenia (uwzględniając stan zdrowia dziecka) mogą być wykonywane w terapii SI (zaświadczenie nie starsze niż trzy miesiące).

Jeśli dziecko ma stwierdzoną niepełnosprawność ruchową lub wadę postawy wskazane jest zaświadczenie od lekarza ortopedy lub rehabilitanta z informacją jak wyżej. 

Na podstawie złożonych dokumentów dyrektor i specjalista SI rozpatruje wnioski i określa listę osób przyjętych na zajęcia w zależności od stopnia zaburzeń.

Poradnia kontaktuje się jedynie z rodzicami, których dzieci zostały przyjęte na terapię.

LICZBA MIEJSC NA TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ JEST OGRANICZONA

Druk wniosku można pobrać osobiście w sekretariacie Poradni w godzinach 8.00-15.00