Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Dla rodziców i nauczycieli

https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-rzadowy-za-zyciem Zapraszamy na tę stronę wszystkich zainteresowanych, a szczególnie Rodziców, Nauczycieli czy Wychowawców i Dyrektorów szkół. Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie - począwszy od przepisów po prezentacje kuratoryjne.

Pismo Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN dotyczące nowych przepisów dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - NI

Pismo Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MEN dotyczące nowych przepisów dla dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - NI i KS

Zmiany w prawie oświatowym dotyczące uczniów ze SPE - pdf

Kształcenie uczniów ze SPE od 1.IX.2017

Problemy i pytania związane z organizacją kształcenia uczniów ze SPE 

O dysleksji - informacje

O SLI - informacje

 

Stanowisko MEN w sprawie opieki dzieci przewlekle chorych

Nowe rozwiązania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie w roku szkolnym 2017/2018 - pdf

Zmiany w Oświacie - KO w Białymstoku - pdf

Kierunki wychowania w zreformowanej szkole i placówce - pdf

 

Dokumentowanie pomocy pp - pdf

Specjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia - wzór

Bank pomysłów do IPET-u - pdf oraz https://autyzmwszkole.com/pomysly-do-ipet-u/

 

Wczesne wspomaganie rozwoju - informator

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole ogólnodostępnej - pdf

 

 

Informator dla Rodziców dotyczący uprawnień dzieci z niepełnosprawnością - pdf

 

 

Program rządowy ZA ŻYCIEM - informacje o pomocy i wsparciu kobiet w ciąży i dzieci do 3 r.ż z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością