Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU W DNIACH OD 11 LIPCA 2022 R. DO 29 LIPCA 2022 R.

 

poniedziałek 11.30 - 15.00

wtorek 8.00 - 11.30

środa 8.00 - 11.30

czwartek 11.30 - 15.00

piątek 11.30 - 15.00

 

 

 

 

 

 

Kiedy uczeń wymaga opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, aby podjąć praktykę zawodową?

Kiedy uczeń wymaga opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, aby podjąć praktykę zawodową?

Dz. U. 2020.1320 t.j.- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy

Zgodnie z przepisami prawa, osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby  oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

INFORMACJA

Dnia 17 czerwca 2022 r. (piątek) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszam

  

 

 

 

Za życiem

Za życiem

Powiat Lęborski w latach 2022-2026 otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu -zadanie 2.4 "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" w wysokości 1.526.019 zł (w roku 2022 - 277.200 zł, w roku 2023 -288.189 zł, w latach 2024-2026  po 320.210 zł).

W ramach ww. zadania Powiat Lęborski zobowiązany jest do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, a także organizacji spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka.

Maksymalny wymiar godzin na realizację zadania wynosi w roku 2022 r. 2800 godzin, a w latach 2023-2026 2911 godzin.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Lęborku z siedzibą: Okrzei 15, 84-300 Lębork, tel. 598 621 834.

 

 

Informacja

 

Z uwagi na trwający remont informujemy, że w dniach 27.04.2022 r. do 04.05.2022 r. sekretariat poradni będzie NIECZYNNY, natomiast od dnia 28.04.2022 r. do 04.05.2022r. będzie NIECZYNNA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.

Od dnia 05.05.2022 r. tymczasowa siedziba PPP w Lęborku będzie mieściła się w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 oraz Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku (Lębork, ul. Marcinkowskiego 1).

Informacja

Z uwagi na trwający remont informujemy, że w dniach 27.04.2022 r. do 04.05.2022 r. sekretariat poradni będzie NIECZYNNY, natomiast od dnia 28.04.2022 r. do 04.05.2022r. będzie NIECZYNNA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH WOJNĄ NA UKRAINIE

W związku z sytuacją na Ukrainie p.o. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku informuje, że Poradnia udziela wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dzieciom, uczniom oraz ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych.

Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu 59 8621834, emailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w sekretariacie PPP.

 

 

 

 

 

 

Informacja

Informujemy, że w dniach od 07.07.2021r. – 27.07.2021r. SEKRETARIAT poradni będzie NIECZYNNY.

Informacja

ZAJĘCIA REINTAEGRACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI

PO POWROCIE DO SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

 

DLA UCZNIÓW

,,Radzenie sobie ze stresem związanym z izolacją społeczną”- psycholog Joanna Pietryka

,,Jesteśmy klasową rodziną” – integracja grupy klasowej—psycholog Julia Balińska

,,Promowanie zdrowego stylu życia’’ – Anna Zębala

,, Potrafimy zgodnie współpracować” ” pedagodzy Magdalena Maziarz, Aleksandra Kasprzykowska

 

DLA RODZICÓW

,,Jak pomóc dziecku w trudnej sytuacji epidemiologicznej”- p. Julia Balińska

 

DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA

,,Rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych u dzieci” pedagodzy Magdalena Maziarz, Aleksandra Kasprzykowska

 

DLA NAUCZYCIELI

,, Pandenamiczna rzeczywistość” – psycholodzy Julia Balińska, Paulina Bikowska

 

Na terenie poradni realizowane są indywidualne porady i konsultacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli po wcześniejszym ustaleniu terminu - telefonicznie pod nr tel. 059 862 18 34.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku zaprasza do złożenia oferty na usługi społeczne w ramach realizacji zadania prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacjno–rehabilitacyjno– opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością w projekcie „Za Życiem”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Oferta cenowa


WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Informacja o wynikach postępowania