Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Za życiem

Za życiem

Powiat Lęborski w latach 2022-2026 otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu -zadanie 2.4 "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" w wysokości 1.526.019 zł (w roku 2022 - 277.200 zł, w roku 2023 -288.189 zł, w latach 2024-2026  po 320.210 zł).

W ramach ww. zadania Powiat Lęborski zobowiązany jest do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, a także organizacji spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka.

Maksymalny wymiar godzin na realizację zadania wynosi w roku 2022 r. 2800 godzin, a w latach 2023-2026 2911 godzin.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Lęborku z siedzibą: Okrzei 15, 84-300 Lębork, tel. 598 621 834.

 

 

Informacja

 

Z uwagi na trwający remont informujemy, że w dniach 27.04.2022 r. do 04.05.2022 r. sekretariat poradni będzie NIECZYNNY, natomiast od dnia 28.04.2022 r. do 04.05.2022r. będzie NIECZYNNA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.

Od dnia 05.05.2022 r. tymczasowa siedziba PPP w Lęborku będzie mieściła się w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 oraz Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku (Lębork, ul. Marcinkowskiego 1).

Informacja

Z uwagi na trwający remont informujemy, że w dniach 27.04.2022 r. do 04.05.2022 r. sekretariat poradni będzie NIECZYNNY, natomiast od dnia 28.04.2022 r. do 04.05.2022r. będzie NIECZYNNA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH WOJNĄ NA UKRAINIE

W związku z sytuacją na Ukrainie p.o. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku informuje, że Poradnia udziela wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dzieciom, uczniom oraz ich rodzinom w sytuacjach kryzysowych.

Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu 59 8621834, emailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w sekretariacie PPP.

 

 

 

 

 

 

Informacja

Informujemy, że w dniach od 07.07.2021r. – 27.07.2021r. SEKRETARIAT poradni będzie NIECZYNNY.

Informacja

ZAJĘCIA REINTAEGRACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI

PO POWROCIE DO SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

 

DLA UCZNIÓW

,,Radzenie sobie ze stresem związanym z izolacją społeczną”- psycholog Joanna Pietryka

,,Jesteśmy klasową rodziną” – integracja grupy klasowej—psycholog Julia Balińska

,,Promowanie zdrowego stylu życia’’ – Anna Zębala

,, Potrafimy zgodnie współpracować” ” pedagodzy Magdalena Maziarz, Aleksandra Kasprzykowska

 

DLA RODZICÓW

,,Jak pomóc dziecku w trudnej sytuacji epidemiologicznej”- p. Julia Balińska

 

DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA

,,Rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych u dzieci” pedagodzy Magdalena Maziarz, Aleksandra Kasprzykowska

 

DLA NAUCZYCIELI

,, Pandenamiczna rzeczywistość” – psycholodzy Julia Balińska, Paulina Bikowska

 

Na terenie poradni realizowane są indywidualne porady i konsultacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli po wcześniejszym ustaleniu terminu - telefonicznie pod nr tel. 059 862 18 34.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku zaprasza do złożenia oferty na usługi społeczne w ramach realizacji zadania prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacjno–rehabilitacyjno– opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością w projekcie „Za Życiem”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Oferta cenowa


WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Informacja o wynikach postępowania

Szkolenie z Sieci Samokształcenia i Współpracy

Scenariusz zajęć szkoleniowych dla grona pedagogicznego klas IV-VIII

„Pandemiczna rzeczywistość wersja 2.0.2.1”

DATA: 12.05.2021r. o godz. 12:00

CZAS TRWANIA WARSZTATU: ok. 2h

PROWADZĄCE: Julia Balińska i Paulina Bikowska

GRUPA DOCELOWA: nauczyciele i wychowawcy klas IV-VIII oraz pedagodzy i psychologowie szkolni

CEL GŁÓWNY: wsparcie uczniów w obliczu pandemii

CELE OPERACYJNE:

- poszerzenie wiedzy o objawach depresji wśród dzieci i młodzieży

- zwrócenie uwagi na nasilający się problem przemocy w rodzinie

- nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających

- wyposażenie uczniów w konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem

- wskazanie konieczności podjęcia oddziaływań profilaktycznych i integracyjnych w środowisku szkolnym

FORMY PRACY:

praca w grupie, burza mózgów, praca własna, swobodne wypowiedzi uczestników, moderowane dyskusje

MATERIAŁY:

prezentacja multimedialna

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Przedstawienie się prowadzących i wprowadzenie do tematu spotkania.
  2. 2.Rundka rozpoczynająca: Jak Państwo myślicie, czym różni się pandemiczna rzeczywistość? Jakie zaobserwowaliście Państwo skutki pandemii Covid-19? Jak Państwa uczniowie radzą sobie w obliczu ogólnej niepewności? Czy zauważyli Państwo różnicę w ich zachowaniu?
  3. Mini wykład/prezentacja multimedialna obejmująca następujące tematy:
  4. Istota godzin wychowawczych - konstruktywne wykorzystanie spotkań z dziećmi                               i młodzieżą:
  5. Sposoby radzenia sobie w obliczu ogólnoświatowej niepewności:
  6. Podsumowanie – Z czym uczestnicy kończą dzisiejsze zajęcia? Jaką mają refleksję? Czy przedstawione treści były pomocne?

Dyskusja o aktualnych problemach w związku z pandemią Covid-19.

- konieczność rozmawiania z dziećmi i młodzieżą o trudnych przeżyciach i emocjach,

- pojawiające się problemy dzieci i młodzieży będących w izolacji (m.in. depresja, zjawisko przemocy domowej),

- konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem,

- konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością i frustracją.

- burza mózgów dotycząca tematów spotkań w zakresie profilaktyki, psychoedukacji i integracji zespołu klasowego.

- zapoznanie się z prostymi metodami relaksacyjnymi,

- stworzenie listy aktywności/planu działania, jako strategii zabezpieczającej.

Chęć wzięcia udziału można zgłaszać do dnia 07.05.2021r.:

  • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Julią Balińską                                    pod nr 598628706.

Uwaga:

OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZAPISÓW

Zakwalifikowany uczestnik otrzyma informację zwrotną z potwierdzeniem rejestracji na szkolenie online, linkiem do szkolenia oraz pakietem pomocnych materiałów przygotowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

Informacja

Dnia 5.03.2021 r. o godz. 11:00 odbędą się szkolenia on-line dla nauczycieli i pedagogów nt. "Dostosowanie wymagań programowych i indywidualizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej ucznia w procesie edukacji pod kątem wydawania opinii i orzeczeń”.

Dyżury telefoniczne w trakcie ferii zimowych

Dyżury telefoniczne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku w trakcie ferii zimowych

04.01 – 15.01.2021r.

NUMER TELEFONU 509 159 055

DATA

godzina

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALISTY

04.01

9-14

mgr Anna Zębala - psycholog

14-17

mgr Aleksandra Kasprzykowska - pedagog

05.01

9-11

mgr Julia Balińska - psycholog

11-13

mgr Aleksandra Kasprzykowska - pedagog

06.01

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

07.01

8-13

mgr Maziarz Magdalena - pedagog

13-17

mgr Anna Bzdel - pedagog

08.01

8-10

mgr   Aleksandra Kasprzykowska - pedagog

10 - 13

mgr Beata Labuda - Leśniak - pedagog

11.01

8.30-13

mgr Paulina Bikowska - psycholog

13-17

mgr Aleksandra Kasprzykowska - pedagog

12.01

9-11

mgr Joanna Pietryka - psycholog

11-13

mgr Magdalena Maziarz - pedagog

13.01

9-13

mgr Anna Bzdel - pedagog

13-17

mgr Anna Zębala - psycholog

14.01

9-13

mgr Magdalena Maziarz - pedagog

13-16.30

mgr Paulina Bikowska - psycholog

15.01

8-10

mgr Aleksandra Kasprzykowska - pedagog

10-13

mgr Magdalena Maziarz - pedagog