Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Nowa sieć współpracy

Pani Róża Karwat zaprasza wychowawców klas i zainteresowanych nauczycieli do zapisów do nowej sieci współpracy i samokształcenia "Konflikty w zespole klasowym".

Na stronie Poradni w zakładce Kontakt należy wypełnić i wysłać zgłoszenie, jak poniżej:

Zapisy trwają do 05.12.2018r.

Pierwsze spotkanie przewidziane jest na 7.12.2018r. o godzinie 13.00 w Poradni.

Serdecznie zapraszamy!

 

Nabór na terapię SI

Szanowni Rodzice!

Poradnia PP w Lęborku informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków na terapię integracji sensorycznej.

Wnioski można składać do 07.09.2018r. w sekretariacie Poradni.

Rodzic zobowiązany jest złożyć:

1. Wniosek na terapię.

2. Aktualną diagnozę SI.

3. Zaświadczenie od lekarza naurologa o braku przeciewskazań do terapii lub z informacją, jakie ćwiczenia (uwzględniając stan zdrowia dziecka) mogą być wykonywane w terapii SI (zaświadczenie nie starsze niż trzy miesiące).

Jeśli dziecko ma stwierdzoną niepełnosprawność ruchową lub wadę postawy wskazane jest zaświadczenie od lekarza ortopedy lub rehabilitanta z informacją jak wyżej. 

Na podstawie złożonych dokumentów dyrektor i specjalista SI rozpatruje wnioski i określa listę osób przyjętych na zajęcia w zależności od stopnia zaburzeń.

Poradnia kontaktuje się jedynie z rodzicami, których dzieci zostały przyjęte na terapię.

LICZBA MIEJSC NA TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ JEST OGRANICZONA

Druk wniosku można pobrać osobiście w sekretariacie Poradni w godzinach 8.00-15.00

Nowa sieć współpracy i samokształcenia!

Tworzymy nową sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli klas I-IV i bibliotekarzy szkolnych pod hasłem "Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania".
Pierwsze spotkanie odbędzie się 09.11.2018r. o godz. 10.00 w Poradni w Lęborku, ul. Okrzei 15a w sali nr 8. Koordynatorem sieci jest pedagog Róża Karwat.
Zapisy przyjmujemy do 31.10.2018r. na stronie Poradni www.poradniapp.lebork.pl/kontakt wybierając z listy rozwijanej nazwisko p. Róży Karwat.
 
Zapraszamy!

Sieć dla terapeutów SI

Z przyjemnością informujemy, że Poradnia PP w lęborku tworzy sieć współpracy i samokształcenia na rok szkolnym 2018/2019 dla specjalistów pod nazwą SIEĆ DLA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Zainteresowanych terapeutów prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. w tytule: deklaracja na SI

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18.10.2018r.

Seredcznie zapraszam!

Aleksanda Kasprzykowska, terapeuta SI

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów

Szanowni Dyrektorzy!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku tworzy nową sieć współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2018/2019 pod nazwą: SIEĆ DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

Zainteresowanych dyrektorów prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 października 2018r.

 

Zaprszam serdecznie

Dolores Wasilewska

 

Rekrutacja do Zdolnych z Pomorza

18.06.2018 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski”. 
 
Dokumenty rekrutacyjne można składać do 02.07.2018 r. w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. 
 
Formularze oraz szczegółowe informacje do pobrania ze strony:
 
Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:
obszar matematyki, fizyki lub informatyki
obszar biologii lub chemii
obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)
 
Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:
 
1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):
obozy naukowe
konkursy indywidualne i zespołowe
naukowe konferencje uczniowskie
portal edukacyjny
warsztaty specjalistyczne (projektowe)
spotkania i warsztaty autorskie
2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):
 
zajęcia pozalekcyjne
warsztaty rozwijające kreatywność
refundacja kosztów dojazdu/stypendia
uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)
3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):
spotkania akademickie
zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
warsztaty tematyczne
opieka mentorska
e-learning
Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:
 
Rekrutacja dotyczy:
uczniów obecnych klas VI, VII szkół podstawowych,
uczniów klas II - III gimnazjów
uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.
Informacja o terminach dot. rekrutacji:
 
REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI
Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
02.07.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.
 
Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest
w następujących etapach:
złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
indywidualnie,
test uzdolnień kierunkowych.
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach
i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 
Planowany terminarz rekrutacji:
 
do 2 lipca 2018 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
do 10 września 2018 r. – badania w PPP
29 września 2018 r. – Test uzdolnień kierunkowych
 
REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
02.07.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.
 
Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:
złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
realizacja projektu kwalifikacyjnego,
przekazanie rezultatu projektu,
prezentacja projektów,
badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.
 
Planowany terminarz rekrutacji:
 
do 2 lipca 2018 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji
i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
do 10 września 2018 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
do 20 września 2018 r. – przekazanie rezultatów projektów
do 5 października 2018 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
do 12.10.2018 r. – przygotowanie list rankingowych dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie
 
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
- nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
- uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 

Zapytanie ofertowe nr 2

 

Poradnia PP w Lęborku w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na usługi:
 
 
Część I. Fizjoterapia
Część II. Terapia psychologiczna
Część III. Terapia ogólnorozwojowa/pedagogiczna
oraz Masaż z elementami fizjoterapii
 
 
 
W części 1 - 3 nie wpłynęła zadna oferta.
Do realizacji zadania masaż z elementami fizjoterapii wybrano Musculus-Studio Masażu Marek Nowacki ul. Bieszki 3, 84-300 Lębork.