Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Rekrutacja do Zdolnych z Pomorza

18.06.2018 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat lęborski”. 
 
Dokumenty rekrutacyjne można składać do 02.07.2018 r. w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. 
 
Formularze oraz szczegółowe informacje do pobrania ze strony:
 
Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:
obszar matematyki, fizyki lub informatyki
obszar biologii lub chemii
obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)
 
Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:
 
1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):
obozy naukowe
konkursy indywidualne i zespołowe
naukowe konferencje uczniowskie
portal edukacyjny
warsztaty specjalistyczne (projektowe)
spotkania i warsztaty autorskie
2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):
 
zajęcia pozalekcyjne
warsztaty rozwijające kreatywność
refundacja kosztów dojazdu/stypendia
uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)
3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):
spotkania akademickie
zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
warsztaty tematyczne
opieka mentorska
e-learning
Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:
 
Rekrutacja dotyczy:
uczniów obecnych klas VI, VII szkół podstawowych,
uczniów klas II - III gimnazjów
uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.
Informacja o terminach dot. rekrutacji:
 
REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI
Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
02.07.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.
 
Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest
w następujących etapach:
złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
indywidualnie,
test uzdolnień kierunkowych.
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach
i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 
Planowany terminarz rekrutacji:
 
do 2 lipca 2018 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
do 10 września 2018 r. – badania w PPP
29 września 2018 r. – Test uzdolnień kierunkowych
 
REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
02.07.2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.
 
Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:
złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
realizacja projektu kwalifikacyjnego,
przekazanie rezultatu projektu,
prezentacja projektów,
badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.
 
Planowany terminarz rekrutacji:
 
do 2 lipca 2018 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji
i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
do 10 września 2018 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
do 20 września 2018 r. – przekazanie rezultatów projektów
do 5 października 2018 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
do 12.10.2018 r. – przygotowanie list rankingowych dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie
 
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
- nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
- uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 

Zapytanie ofertowe nr 2

 

Poradnia PP w Lęborku w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na usługi:
 
 
Część I. Fizjoterapia
Część II. Terapia psychologiczna
Część III. Terapia ogólnorozwojowa/pedagogiczna
oraz Masaż z elementami fizjoterapii
 
 
 
W części 1 - 3 nie wpłynęła zadna oferta.
Do realizacji zadania masaż z elementami fizjoterapii wybrano Musculus-Studio Masażu Marek Nowacki ul. Bieszki 3, 84-300 Lębork.
 
 

Spełniamy obowiązek RODO

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele i Dyrektorzy szkół.
 
Od 25 maja 2018 r. w życie wchodzi wydane przez Unię Europejską ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
Z tej okazji zmieniliśmy warunki przetwarzania danych, aby Państwa dane były przetwarzane i przechowywane w sposób jeszcze bardziej transparentny i bezpieczny.
 
Dyrektor Poradni PP w Lęborku

Zapytanie ofertowe

Poradnia PP w Lęborku w ramach realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczego zaprasza do złożenia oferty na usługi:

Część 1. Terapia integracji sensorycznej
Część 2. Terapia neurologopedyczna
Część 3. Fizjoterapia
Część 4. Terapia psychologiczna
Częśc 5. Terapia ogólnorozwojowa/pedagogiczna
 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań w ramach 1 części wybrano Gabinet Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej Siedem Zmysłów Aleksandra Kasprzykowska ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork.
W wyniku przeprowadzonego postęowania do realizacji zadań w ramach 2 części wybrano Gabinet Logopedyczny “LOGOTOM” Klaudia Zagrajek  ul. Zwycięstwa 29b, 84-300 Lębork.
 
W części 3 - 5 nie wpłynęła żadna oferta. 
 

Wesprzyj Poradnię :)

Dla większości osób comiesięczne przekazywanie 20 zł jest mniej odczuwalne dla ich budżetu niż przekazanie raz w roku 240 zł. Takie regularne i przewidywalne wsparcie pozwala nam realizować nasze stałe działania.
 
Wielkość kwoty, którą chcecie Państwo przekazać zależy od Was.
Wykorzystajcie do tego stałe zlecenie, przelew, który Państwa bank wykonuje cyklicznie w terminie i na warunkach określonych przez Państwa. Sami ustalacie kwotę, termin wykonania przelewu, a bank wykonuje całą resztę.
Wystarczy aby Państwo ustawili w swoim banku - za pośrednictwem serwisu transakcyjnego lub bezpośrednio w banku - regularne zlecenie przelewu na nasze konto o numerze 2493 2400 0800 0286 9720 0000 10 z dopiskiem "Darowizna na cele oświatowe".
 
Można również za pośrednictwem Fundacji Studenckiej zrobić przelew na kwotę tutaj.
 
Jeśli zatem zechcą nas Państwo wspomóc swoim datkiem - będziemy bardzo wdzięczni!
 

Aby lepiej zrozumieć siebie

Zapraszamy zainteresowanych uczniów szkół podstawowych klas V - VII na warsztaty pod nazwą "ABY LEPIEJ ZROZUMIEĆ SIEBIE - rozwiązywanie konfliktów, jak radzić sobie z emocjami, jak radzić sobie ze stresem?"

Zajęcia będą odbywały się w Poradni, przewidujemy 1 godzinę w tygodniu.

Warsztaty poprowadzi doświadczony psycholog pani Ewa Starczewska.

Zachęcamy do zapisywania się telefonicznie lub osobiście (u p. E. Starczewskiej).

Otwarcie sali SI

15 grudnia 2017r. nastąpiło oficjalne otwarcie sali integracji sensorycznej przez Starostę Lęborskiego panią Teresę Ossowską-Szarą. 

Pani Starosta z zainteresowaniem dopytywała dyrektor Poradni, panią Dolores Wasilewską, o szczegóły powstania sali, wielkość otrzymanych środków (z Telewizki Polskiej S.A.) oraz przedział wiekowy dzieci biorących udział w terapii. Zdobyte fundusze to pierwsze, które zostały samodzielnie pozyskane przez Poradnię. Cieszymy się, że z dobrym skutkiem. Zapotrzebowanie na terapię SI jest bardzo duże, nie jesteśmy w stanie zapewnić terapii wszystkim chętnym dzieciom, ale szukamy nowych rozwiązań, by w przyszłości grono klientów powiększyło się dwukrotnie.

Zdjęcia z wizyty Pani Starosty można zobaczyć na FB  i FB oraz na fun page'u Powiatu Lęborskiego - tutaj.