Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Szanowni Rodzice!

Ruszyły zapisy na warsztaty "Szkoła dla Rodziców"! Jest to jedyny rodzaj warsztatu, dzięki któremu rodzic ma szansę nabyć nowych umiejętności porozumiewania się ze swoim dzieckiem. 

Zajęcia prowadzi pani Beata Labuda-Leśniak, doświadczona trenerka, która od lat specjalizuje się w tym temacie. 

Zapisy i informacje o warsztatach przekazuje pani Beata, tel. 59 862 18 34 w godzinach swojej pracy (patrz zakładka O poradni --> godziny pracy).

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci

Szanowny Rodzicu!

Twoje dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju? Mieszkasz na terenie powiatu Lęborskiego?

Poradnia ma dla Ciebie ofertę objęcia dziecka wsparciem terapeutycznym z powodu wykrytych niepełnosprawności.

Proponujemy zajęcia (wg potrzeb dziecka) z logopedą/ neurologopedą, terapeutą SI, fizjotereapeutą, psychologiem/neuropsychologiem, oligofrenopedagogiem.

Zapraszamy zainteresowanych chętnych rodziców z dziećmi do zgłaszania się i udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonych w Ośrodku Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym działającym przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku.

Dzięki programowi ,,Za życiem” rodzice dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju mogą skorzystać z dodatkowych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych niezależnie od tego, gdzie realizują WWR w ramach subwencji oświatowej.

Wniosek można pobrać TUTAJ.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA ZAKŁADKĘ ZA ŻYCIEM.

 
 

Wolne miejsca na szkolenie

„DYSCYPLINA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ”

-warsztaty praktyczne

 

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

dr Marzena Łotys, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog kliniczny, doktorat z zakresu komunikacji społecznej, ponad 20 lat doświadczenia w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE: 

Czytaj więcej: Wolne miejsca na szkolenie

Nowe wzory dokumentów!

Poradnia informuje, że w związku z nowymi przepisami prawnymi zmianie uległy druki:

- wniosek o przeprowadzenie badań,

- opinia ze szkoły,

- wniosek o wydanie orzeczenia,

- zaświadczenia lekarskie (o stanie zdrowia, od lekarza specjalisty ortopedy, laryngologa, okulisty).

Poprzednie wersje dokumentów są nieaktualne!

Wszystkie zmienione dokumenty są dostępne w zakładce Do pobrania.

Szkolenie dla nauczycieli matematyki różnych etapów edukacyjnych

AKTUALIZACJA: W związku ze słabym zainteresowaniem odwołujemy termin 11.10.2017r. Nowy termin podamy po zebraniu grupy.

 

Zapraszamy nauczycieli matematyki na szkolenie zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku przy współpracy z ProMathematica na temat: Metody pracy dydaktycznej z uczniem uzdolnionym matematycznie” które odbędzie się 11.10.2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15a w godzinach 10-15 w sali nr 8.

Cel szkolenia: Doskonalenie zawodowe nauczycieli matematyki na 3 poziomach edukacyjnych w zakresie metod pracy z dziećmi uzdolnionymi matematycznie. Adresaci szkolenia: nauczyciele matematyki i przedmiotów pokrewnych, pracownicy PPP oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Czytaj więcej: Szkolenie dla nauczycieli matematyki różnych etapów edukacyjnych

Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów gimnazjum

Zapraszamy na zajęcia grupowe!

Rozpoczynamy zapisy na warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów II i II klas gimnazjum pt. "POZNAWANIE SIEBIE W ASPEKCIE WYBORY SZKOŁY I ZAWODU".

Zainteresowanych prosimy o kontakt z psychologiem-doradcą zawodowym prowadzącym zajęcia p. Ewą Starczewską. 

Termin zajęć zostanie ustalony po zebraniu grupy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Trwają zapisy chętnych na kolejną edycję warsztatów "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".

Zainteresowanych prosimy o kontakt z prowadzącą p.Beatą Labudą-Leśniak. Po zebraniu grupy możliwe pierwsze spotkanie jeszcze we wrześniu!

Zapraszamy!!!

Zajęcia dla dzieci nieśmiałych

Zapraszamy na zajęcia grupowe!

Zajęcia dla dzieci nieśmiałych i wycofanych podnoszą umiejętności sprawnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w szkole, w rodzinie.
Zajęcia ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności interpersonalnych, radzenie sobie z trudnymi emocjami, postawy asertywnej i rozwijanie empatii, budowanie prawidłowej samooceny, wzmacnianie pewności siebie i wiary we własne możliwości.
Cykl spotkań przeznaczony jest dla dzieci z klas III-IV, z różnymi problemami emocjonalnymi, trudnościami w prawidłowym funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

Zajęcia odbywać się będą raz na dwa tygodnie w środy o godzinie 16.00.
Prowadzić je będzie pedagog mgr Magdalena Maziarz
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z osobą prowadzącą.