Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Szkolenie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia

Informujemy, że 30 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali multimedialnej Starostwa Powiatowego w Lęborku (ul. Czołgistów 5) odbędzie się szkolenie pt. "Wypalenie zawodowe nauczyciela z elementami treningu relaksacyjnego".

Na w/w szkolenie zapraszamy uczestników wszystkich Sieci Współpracy i Samokształcenia prowadzonych przez pracowników naszej Poradni. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: Szkolenie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia

Ważność orzeczeń wg Prawa oświatowego

Ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo oświatowe w art. 312 dokładnie interpretuje ważność orzeczeń, a mianowicie:
 
Art.312 
„1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Czytaj więcej: Ważność orzeczeń wg Prawa oświatowego

Doradca zawodowy-konsultant powiatowy

W Poradni rozpoczął pracę doradca zawodowy-konsultant powiatowy w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

Zakres zadań DZ-KP: przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach lub placówkach systemu oświaty, opracowanie propozycji działań i rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkołach lub placówkach systemu oświaty z zakresu doradztwa, wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkół lub placówek, monitorowanie.

Sieć współpracy z matematyki

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów na szkolenie pn.

"Praca z uczniem z trudnościami w matematyce".

 

Na szkolenie można zapisywać się:

osobiście w sekretariacie Poradni,

telefonicznie (059) 8621 834  

 mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie prosimy wpisać sieć z matematyki).

Przejście od ulicy Okrzei

Informujemy, że dla Państwa wygody "reaktywowane" zostało przejście do Poradni od strony ulicy Okrzei (przejście przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej).

Foto: https://pixabay.com/

Sieć współpracy i samokształcenia z MATEMATYKI

Z przyjemnością informujemy, że tworzymy nową sieć dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum uczących matematyki.

Tematy wiodące Sieci Matematycznej to praca z uczniem z trudnościami w matematyce oraz z uczniem uzdolnionym matematycznie. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt przez naszą stronę internetową i gotowy formularz umieszczony w zakładce „kontakt” z koordynatorkami tej grupy p. Ewą Starczewską lub p. Beatą Labuda-Leśniak.