Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Do pobrania

UWAGA!

Szanowni Rodzice!

Sekretariat przyjmuje tylko komplety dokumentów (oryginalny wniosek + oryginały zaświadczeń lekarskich przygotowanych na drukach poradni + kserokopie dokumentacji medycznej). Jeśli uważacie Państwo, że posiadane przez Was dokumenty medyczne dotyczące dziecka są istotne dla procesu diagnozy, prosimy o dołączenie ich kopii do wniosku (gdyż Poradnia nie świadczy usług kserograficznych).

Nie ma możliwości złożenia wniosku bez zaświadczeń lekarskich/opinii ze szkoły, itp., gdy staracie się Państwo o kształcenie specjalne lub nauczanie indywidualne (tu dołącza się oryginalne zaświadczenia lekarskie na druku z poradni).

Zaświadczenia powinny być wypełnione we wszystkich punktach, inaczej będą zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia.

Rodzice składający wniosek o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku do 1 roku życia prosimy także o zastosowanie się do powyższej informacji - diagnozę medyczną o stanie zdrowia dziecka stawiają lekarze specjaliści (np. lekarz neonatolog); pracownicy poradni badają dzieci wyłącznie pod kątem psychologicznym i pedagogicznym.