Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Pierwsze spotkanie w 2019 roku

Super User

Pierwsze w tym roku spotkanie pomorskich doradców zawodowych w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego w Gdańsku

Pomorscy doradcy zawodowi kontynuują podjęte w zeszłym roku działania w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ). 5 lutego 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie uczestników PSPZ, podczas którego omówione zostały przedsięwzięcia zaplanowane do wspólnej realizacji w 2019 roku.

W programie przewidziana została  również praca warsztatowa dotycząca współdziałania doradców zawodowych z pracodawcami oraz sposobów monitorowania efektywności poradnictwa zawodowego. Zajęcia miały na celu wykreowanie propozycji nowych rozwiązań we wszystkich obszarach działalności PSPZ, tj. podnoszenia jakości, adaptacyjności oraz upowszechniania usług poradnictwa zawodowego.

W ubiegłym roku w spotkaniach w ramach sieci PSPZ uczestniczyło 120 doradców z całego regionu. W ramach współpracy zorganizowano przedsięwzięcia skierowane do seniorów, młodzieży, kobiet a także osób biernych zawodowo. Wzięło w nich udział prawie 5000 Pomorzan. Ze wsparcia w ramach cyklu „Doradź mądrze” skorzystało 333 szkolnych doradców zawodowych.

W imieniu dyrektora WUP-u w Gdańsku Pani Katarzyny Żmudzińskiej zostały wręczone podziękowania dla doradców zawodowych, wyróżniających się swoją działalnością, aktywnością i zaangażowaniem w ramach inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego. Wśród wyróżnionych reprezentujących powiat lęborski została konsultantka powiatowa ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego – Bożena Murawska.

Dzień wcześniej z ramienia dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Bożena Murawska otrzymała podziękowanie za aktywne działanie i znaczący wkład merytoryczny w rozwój regionalnej sieci współpracy doradców zawodowych województwa pomorskiego w ramach inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego Wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego.

W tym roku doradcy zawodowi również będą wspierać Pomorzan w odkrywaniu ich talentów. Działania te będą miały wymiar regionalny, zgodny z potrzebami lokalnych społeczności we wszystkich powiatach województwa pomorskiego. Doradcy działający w ramach sieci będą także kontynuować pracę na rzecz podnoszenia jakości poradnictwa zawodowego, jego adaptacyjności oraz upowszechniania.

PANI BOŻENIE GRATULUJEMY!