Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

"Wspieraj mądrze"

Super User

„Wspieraj mądrze" to cykl spotkań informacyjnych skierowanych do rodziców i opiekunów prawnych uczniów pomorskich szkół.

Jest to jedno z regionalnych przedsięwzięć realizowanych przez doradców zawodowych z obszaru edukacji i rynku pracy w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości rodziców/opiekunów na temat roli poradnictwa zawodowego w planowaniu przyszłości zawodowej ich dzieci/podopiecznych oraz wzbogacenie wiedzy rodziców w zakresie skutecznego wspierania dzieci przy podejmowaniu wyborów edukacyjno-zawodowych. Trafny wybór kierunku kształcenia/zawodu jest jedną z ważniejszych decyzji, jaką w swoim życiu podejmuje młody człowiek. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość związana z rynkiem pracy i rozwojem nowych technologii w gospodarce wymaga dużej otwartości, umiejętności adaptacyjnych, rozwijania swoich talentów oraz zdobywania i doskonalenia kompetencji przyszłości. W ramach regionalnej akcji „Wspieraj mądrze" w pierwszym półroczu 2019 roku doradcy zawodowi z województwa pomorskiego zorganizowali 17 spotkań dla rodziców, w których wzięło udział 273 rodziców. Poruszano tematy związane z odkrywaniem potencjału dzieci, ich talentów i mocnych stron. Mówiono o roli świadomego planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej, możliwości kontynuowania edukacji po ukończeniu szkoły podstawowej/gimnazjum oraz przedstawiano trendy na rynku pracy i kompetencje przyszłości poszukiwane przez pracodawców.

Spotkania z rodzicami zorganizowali: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie.

Kolejne spotkania z rodzicami planowane są przez cały rok szkolny 2019/2020 w zależności od potrzeb szkół.
W powiecie lęborskim w akcji "Wspieraj mądrze" bierze udział Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku poprzez konsultanta powiatowego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zapraszamy szkoły do skorzystania z oferty.