Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Informacja

Super User
 
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lęborku i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku w ramach akcji "Wspieraj mądrze" organizuje w dniach 24.03 -25.03.2021 webinar w formule on-line dla rodziców uczniów klas VIII powiatu lęborskiego pod nazwą "Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód" w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego.
Organizatorzy: Bożena Murawska- konsultant powiatowy ds.doradztwa edukacyjno- zawodowego, Ewa Olszówka- koordynator subregionu słupskiego Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego, doradca zawodowy CIiPKZ w Słupsku, Sylwia Kozłowska- Zapiec- doradca zawodowy CIiPKZ w Słupsku.
Aby przystąpić do akcji "Wspieraj mądrze", prosimy doradców zawodowych (wychowawców, pedagogów) o wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik) i przesłanie na adres e-mail Bożeny Murawskiej- konsultanta powiatowego ds.doradztwa edukacyjno- zawodowego lub   e-mail Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lęborku.
Kilka dni przed webinarium koordynator w szkole otrzyma link na spotkanie, który należy przesłać zgłoszonym rodzicom.
Po webinarium będzie możliwość skorzystania z porady indywidualnej rodziców ze specjalistami ds. doradztwa zawodowego CIiPKZ Słupsk i PPP Lębork na platformie ZOOM lub Messenger.