Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Spotkania grupowe uczniów z ZSGŻiA z doradcą zawodowym

Super User
 
 
 
 
W dniach 16.05.2017 – 18.05.2017 roku w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej odbyły się spotkania doradcy zawodowego z grupą młodzieży klasy I Technikum Ekonomista i II Technikum Organizacji Reklamy wraz z opiekunem panią Anettą Tessmer.
Uczniowie, będący na początku swojej kariery edukacyjnej, dowiedzieli się o możliwości kontaktu indywidualnego z doradcą zawodowym poradni, mogą liczyć na pomoc oraz poznać własne umiejętności, zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe, w tym możliwości psychofizycznych związanych z wyborem zawodu i kolejnego etapu edukacyjnego. 
Uczniowie otrzymali kwestionariusze, na podstawie których określali swoje priorytety zawodowe, rozważali znaczenie, jakie mają dla nich poszczególne kategorie i dokonali hierarchizacji tych wartości. Każdy uczeń wymienił poglądy i odczucia na temat swoich najbardziej cenionych kategorii, a także odpowiedział na pytanie, czy byłby zadowolony, gdyby osiągnął sukces wyłącznie w tych zakresach.
Warsztaty były okazją do przybliżenia uczniom wartości w życiu, nie tylko zawodowym., uświadomiły młodym ludziom, jakie obszary są ważne w ich życiu. Po raz pierwszy młodzież dokonała identyfikacji pojęcia priorytet. Uczniowie wskazali również na potrzebę spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym.
Jedynym mankamentem takich spotkań, na co wskazali sami zainteresowani jest to: że trwają zbyt krótko. 
 
Doradca zawodowy – konsultant powiatowy
Bożena Murawska