Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Materiały z konferencji, spotkań, seminariów

Super User

 

Rok szkolny 2018/2019

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkole podstawowej - propozycja programu 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia - propozycja programu

Prezentacja multimedialna 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - prezentacja MEN

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - prezentacja II MEN

Rok szkolny 2016/2017

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan

Networking w kontekście budowania systemu poradnictwa zawodowego

Doradztwo Zawodowe jako czynnik wspomagający rozwój kompetencji zawodowych dla zmieniającego się rynku pracy

Myślenie krytyczne i narzędzia TOC

Dane konsultantów powiatowych

Wspólna fotografia wszystkich konsultantów

I projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach

II projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach

Raport z pilotażu wsparcia szkół na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Dokładny opis poświęcony "Planom wsparcia szkół" znajduje się w rozdziale 3.4 (str. 39-48), podrozdziały 3.4.1. i 3.4.2. pt."Plan zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego".

ORE SOSW

Doradztwo zawodowe dla uczniów z SPE

Nowy rok szkolny 2017/2018

Wdrażanie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018 - prezentacja

Plan doradztwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan doradztwa dla gimnazjum

Program realizacji doradztwa w kl. VII SP (przykład)

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie VII szkoły podstawowej

Program realizacji doradztwa w szkole branżowej

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia

Plan wsparcia szkół - wzór

Rady pedagogiczne i rola doradcy zawodowego

Szkolne Punkty Informacji i Kariery SPINKA

Inspirujące przykłady