Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Seminarium warsztatowe dla doradców zawodowych

Super User

 

Dnia 25 maja 2017r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zorganizowano seminarium warsztatowe zatytułowane Planuj, motywuj, działaj. Uczestnicy konferencji przybyli z całego województwa pomorskiego, reprezentowali wszystkie instytucje, zatrudniające doradców zawodowych. Pokaźną grupę stanowili również doradcy szkół.

Gości przywitał Marszałek Województwa pomorskiego - Mieczysław Struk, następnie głos zabrała Joanna Witkowska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Adam Krawiec - Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który podkreślił rangę doradztwa słowami:"Doradztwo zawodowe ma być priorytetem".

Prelekcje na temat Motywacji w rozwoju edukacyjno-zawodowym przedstawił Marek Kamiński, jeden z najsłynniejszych polskich podróżników, polarnik, zdobywca dwóch biegunów Ziemi w ciągu jednego roku. To właśnie jego słowa zapadają każdemu uczestnikowi w pamięci: "Życie jest za krótkie, aby uczyć się na błędach. Dobra teoria, to prawdziwa praktyka". Polski polarnik jest autorem metody Biegun, gdzie podkreśla, że zdobywcą nie zostaje się przypadkiem.

Dobre wychowanie, obycie towarzyskie, kindersztuba, inaczej Networking czyli sztuka budowania sieci kontaktów, to temat wystąpienia Ireneusza Osińskiego - psychologa i producenta filmowego, obecnie znanego przedsiębiorcy i wykładowcy, łowcy talentów i mentora biznesowego. Networker w swoim wystąpieniu, pełnym entuzjazmu i nastawieniu na innych, podkreślił wyraźnie, że to, co charakteryzuje ludzi sukcesu, to wdzięczność, będąca stanem umysłu i wprowadzenie do swojego biznesu Reguły wzajemności, czyli nastawienia na innych.

Klaudia Zagórewicz - Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku przygotowała prezentację: Networking w kontekście budowania systemu poradnictwa zawodowego, która zamieszczona została na naszej stronie.

Barbara Szymańska - konsultant wojewódzki ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w swojej prezentacji: Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan, przedstawiła działania sieci doradców zawodowych.