Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Konferencja "Współczesny model wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego na lokalnym i regionalnym rynku pracy"

Super User

Dnia 13 listopada 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Starostwo Powiatowe w Lęborku zorganizowały konferencję adresowaną do dyrektorów i doradców zawodowych, członków sieci wsparcia nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym powiatu lęborskiego.

Wśród zaproszonych gości byli:
Starosta Lęborski pani Teresa Ossowska –Szara,
Wicestarosta pani Elżbieta Godderis,
zastępca Burmistrza Miasta Lęborka Marian Kurzydło,
z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku pani Katarzyna Biełuszko,
z WUP pani Weronika Sienkiewicz,
Kuratorium Oświaty w Gdańsku – pani Ewa Hałas i pan Marek Nowicki,
naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pani Ewa Burak
i wiele innych gości.
Celem konferencji było określenie priorytetów związanych z doradztwem zawodowym w szkołach oraz lokalnym rynku pracy, przedstawienie doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście reformy edukacji, jak również wskazania stanu doradztwa zawodowego w powiecie lęborskim i konieczności stworzenia systemu doradztwa zawodowego na naszym terenie.
Wśród prelegentów gościliśmy konsultanta wojewódzkiego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - Barbarę Szymańską oraz konsultanta ds. wspomagania pracy szkół i kształcenia zawodowego - Jolantę Kijakowską, kierownika Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku - Karionę Chamier-Ciemińską, doradcę zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku, przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku - Beatę Klawikowską i konsultanta powiatowego ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Lęborku - Bożenę Murawską.
Wszyscy prelegenci byli zgodni, że doradztwo zawodowe winno rozwijać się w szkołach jak najszybciej, by mury szkolne opuszczała młodzież uświadomiona, pewna swoich mocnych stron i predyspozycji zawodowych. A więc:
- doradztwo edukacyjno-zawodowe to jedno z najważniejszych narzędzi do budowania nowoczesnego kapitału ludzkiego – jego znaczenie zarówno w kontekście indywidualnego rozwoju jednostki, jak i rozwoju gospodarczego nie podlega już dziś żadnej dyskusji. - kreatywności i innowacyjności nie zbuduje się na sztywnych podstawach, obowiązkowych schematach i uczeniu jak zdawać egzaminy,
- podstawową korzyścią wynikającą ze sprawnie i dobrze działającego doradztwa zawodowego w szkołach może być lepsze dopasowanie kadry pracowników do kierunków rozwoju rynku, w zgodzie z predyspozycjami poszczególnych osób,
- dobrze realizowany system doradztwa może przeciwdziałać zjawisku „marnowania talentów” na rynku pracy,
- sprawnie funkcjonujący system doradztwa, to także mniejsze koszty ponoszone na przekwalifikowanie się bezrobotnych,
- sprawnie i dobrze realizowane doradztwo w szkołach powinno przynosić korzyści w sferze jednostkowej poprzez wysoką jakość życia, wyższe poczucie własnej wartości, zadowolenie z wykonywanej pracy.