Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe dla rodziców

Super User

Od 19 stycznia 2018r. w powiecie lęborskim konsultant powiatowy ds. doradztwa zawodowego Bożena Murawska rozpoczęła cykl spotkań z rodzicami. Wizyty mają miejsce w szkołach i odbywają się przed wywiadówkami. Rodzice uczniów klas VII, II-III gimnazjum niejednokrotnie po raz pierwszy mają styczność z doradcą zawodowym. Celem szkolenia jest przekazanie rodzicom zobowiązań strategicznych naszego regionu i przedstawienia modelu poradnictwa zawodowego na kolejnych etapach nauki uczniów w szkołach. Rodzice zapoznani zostają z sytuacją doradztwa zawodowego w szkołach powiatu lęborskiego, z wyzwaniami, jakie stoją przed doradztwem zawodowym, świadomością społeczeństwa oraz wzorcami obowiązującymi w Europie Zachodniej. Integralną częścią spotkania jest przedstawienie rodzicom wachlarzu talentów wg Instytutu Gallupa oraz możliwości skorzystania z pomocy doradcy zawodowego wodkrywaniu talentów ich dzieci. Rodzice otrzymują dokładne informacje na temat pomocy doradczej  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystają z porad indywidualnych oraz zainteresowani są pomocą doradczą dla ich dzieci. Spotkania tego typu, jak się okazuje, są konieczne. Rodzice angażują się, zadają pytania, szczerze rozmawiają na temat braku doświadczenia w tej materii, zapisują swoje pociechy na zajęcia indywidualne do poradni, pytają o kolejne szkolenia tego typu. Temat doradztwa zawodowego w szkołach jest otwarty, dyrektorzy placówek i doradcy zawodowi chętnie przyjmują nowe wyzwania i współpracę z konsultantem powiatowym, powoli strony internetowe szkół wzbogacane są o zakładkę Doradztwo Zawodowe, gdzie między innymi pojawia się prezentacja i zdjęcia ze spotkań z rodzicami.