Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Pracownicy

W Poradni wszyscy specjaliści posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe oraz specjalistyczne przygotowanie z zakresu form i metod do profesjonalnego świadczenia usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dyrektor Poradni:

mgr Dolores Wasilewska

mgr biologii

kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą

kurs kwalifikacyjny Przyroda

studia podyplomowe Rewalidacja upośledzonych umysłowo. Oligofrenopedagogika.

studia podyplomowe Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Pedagodzy:

mgr  Magdalena Maziarz

mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Surdopedagogika

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika

 

mgr Róża Karwat

mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

 

mgr Anna Bzdel

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe Pedagogika specjalna

 

mgr Beata Labuda-Leśniak

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

 

mgr Aleksandra Kasprzykowska

mgr historii - specjalność współczesne stosunki międzynarodowe, historia nauczycielska

studia podyplomowe Język kaszubski

studia podyplomowe Integracja sensoryczna

kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie

 

Psychologowie:

mgr Joanna Masalska-Sakowicz

mgr psychologii

studia podyplomowe Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

 

mgr Anna Zębala

mgr psychologii

studia podyplomowe Psychologia transportu

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

studium podyplomowe Dla biegłych sądowych psychologów

 

mgr Ewa Starczewska

mgr psychologii

studia podyplomowe Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe

 

mgr Agata Barczak

mgr psychologii

studia podyplomowe Psychoterapia poznawczo-behawioralna

studia podyplomowe Seksuologia kliniczna

 

mgr Anna Pełka

mgr psychologii - specjalizacja psychologia kliniczna

studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami

studia podyplomowe Psychoterapia poznawczo-behawioralna I etap

 

Logopeda:

mgr Ewa Tober

mgr filologii rosyjskiej

studia podyplomowe Logopedia

 

Doradca zawodowy-konsultant powiatowy:

mgr Bożena Murawska

mgr filologii polskiej

studia podyplomowe Doradztwo zawodowe

 

Lekarz konsultant:

Aleksandra Greczko-psychiatra

 

Justyna Korszeń - sekretarka, specjalista ds. kadr

Teresa Kuk - główna księgowa

Gabriela Pobłocka - obsługa

Aleksander Kraska - konserwator