Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Pracownicy

W Poradni wszyscy specjaliści posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe oraz specjalistyczne przygotowanie z zakresu form i metod do profesjonalnego świadczenia usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor Poradni:

mgr Aleksandra Kasprzykowska 

mgr historii - specjalność współczesne stosunki międzynarodowe, historia nauczycielska

studia podyplomowe Integracja Sensoryczna

studia podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju

studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie

kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

 

Pedagodzy:

mgr Magdalena Maziarz 

mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Surdopedagogika

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika

studia podyplomowe Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

mgr Anna Milczarek

mgr pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

studia podyplomowe doradztwo zawodowe

studia podyplomowe w zakresie polityki oświatowej i zarządzania oświatą

studia podyplomowe w zakresie psychotraumatologii

 

mgr Beata Labuda-Leśniak

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

 

mgr Beata Giełażyn

mgr filologii polskiej, specjalność logopedia

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

studia podyplomowe neurologopedia

 

mgr Anna Bzdel

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe Pedagogika specjalna

 

Psychologowie:

mgr Anna Zębala

mgr psychologii

studia podyplomowe Psychologia transportu

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

studium podyplomowe Dla biegłych sądowych psychologów

 

mgr Joanna Pietryka

mgr psychologii 

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

studia podyplomowe Logopedia

 

mgr Anna Pełka-Szczepańska

mgr psychologii - specjalizacja psychologia kliniczna

studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami

studia podyplomowe Psychoterapia poznawczo-behawioralna I etap

 

mgr Paulina Bikowska

mgr psychologii

studia podyplomowe Psychoterapia poznawczo-behawioralna I i II etap

 

mgr Julia Balińska

mgr psychologii 

studia podyplomowe Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

Logopedzi:

mgr Ewa Tober

mgr filologii rosyjskiej

studia podyplomowe Logopedia  

  

Lekarz konsultant: Aleksandra Greczko - psychiatra

 

Administracja: 

mgr Justyna Korszeń - Sekretarz, specjalista ds. kadr

 

Obsługa:

Gabriela Pobłocka - obsługa

Edmund Nawojczyk - konserwator