Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Pracownicy

W Poradni wszyscy specjaliści posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe oraz specjalistyczne przygotowanie z zakresu form i metod do profesjonalnego świadczenia usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor Poradni:

mgr Dolores Wasilewska

mgr biologii

kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą

kurs kwalifikacyjny Przyroda

studia podyplomowe Rewalidacja upośledzonych umysłowo. Oligofrenopedagogika

studia podyplomowe Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Pedagodzy:

mgr  Magdalena Maziarz

mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Surdopedagogika

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika

mgr Róża Karwat

mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

mgr Anna Bzdel

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe Pedagogika specjalna

mgr Beata Labuda-Leśniak

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

mgr Aleksandra Kasprzykowska

mgr historii - specjalność współczesne stosunki międzynarodowe, historia nauczycielska

studia podyplomowe Język kaszubski

studia podyplomowe Integracja sensoryczna

kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie

 

Psychologowie:

mgr Joanna Masalska-Sakowicz

mgr psychologii

studia podyplomowe Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

mgr Anna Zębala

mgr psychologii

studia podyplomowe Psychologia transportu

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

studium podyplomowe Dla biegłych sądowych psychologów

mgr Agata Dziwulska-Przybyła

mgr psychologii 

studia podyplomowe Socjoterapia i Resocjalizacja

kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika 

mgr Joanna Pietryka

mgr psychologii 

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

sudia podyplomowe Logopedia

mgr Anna Pełka-Szczepańska

mgr psychologii - specjalizacja psychologia kliniczna

studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami

studia podyplomowe Psychoterapia poznawczo-behawioralna I etap

 

Logopeda:

mgr Ewa Tober

mgr filologii rosyjskiej

studia podyplomowe Logopedia

mgr Emilia Gruda-Sławińska

mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji kulturalnej

studia podyplomowe Logopedia ogólna

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika 

 

Doradca zawodowy-konsultant powiatowy:

mgr Bożena Murawska

mgr filologii polskiej

studia podyplomowe Doradztwo zawodowe

 

Lekarz konsultant: Aleksandra Greczko - psychiatra

I nasi równie bardzo ważni pracownicy:

Justyna Korszeń - samodzielny referent, specjalista ds. kadr

Teresa Kuk - główna księgowa

Gabriela Pobłocka - obsługa

Aleksander Kraska - konserwator