Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Pracownicy

W Poradni wszyscy specjaliści posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe oraz specjalistyczne przygotowanie z zakresu form i metod do profesjonalnego świadczenia usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor Poradni:

mgr Aleksandra Kasprzykowska (p.o. dyrektora)

mgr historii - specjalność współczesne stosunki międzynarodowe, historia nauczycielska

studia podyplomowe Integracja Sensoryczna

studia podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju

studia podyplomowe Język kaszubski

kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie

kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

 

Pedagodzy:

mgr Róża Karwat 

mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

 

 mgr Dolores Wasilewska

 mgr biologii

 kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą

 kurs kwalifikacyjny Przyroda

 studia podyplomowe Rewalidacja upośledzonych umysłowo. Oligofrenopedagogika

 studia podyplomowe Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Magdalena Maziarz

mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Surdopedagogika

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika

studia podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju

mgr Anna Bzdel

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe Pedagogika specjalna

mgr Beata Labuda-Leśniak

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

 

Psychologowie:

mgr Joanna Masalska-Sakowicz

mgr psychologii

studia podyplomowe Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

mgr Anna Zębala

mgr psychologii

studia podyplomowe Psychologia transportu

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

studium podyplomowe Dla biegłych sądowych psychologów

mgr Joanna Pietryka

mgr psychologii 

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

sudia podyplomowe Logopedia

mgr Anna Pełka-Szczepańska

mgr psychologii - specjalizacja psychologia kliniczna

studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami

studia podyplomowe Psychoterapia poznawczo-behawioralna I etap

mgr Paulina Bikowska

mgr psychologii

 

mgr Julia Balińska

mgr psychologii 

 

Logopedzi:

mgr Ewa Tober

mgr filologii rosyjskiej

studia podyplomowe Logopedia

mgr Beata Giełażyn

mgr Filologii polskiej specjalność Logopedia

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

 

 

Doradca zawodowy-konsultant powiatowy:

mgr Bożena Murawska

mgr filologii polskiej

studia podyplomowe Doradztwo zawodowe

 

Lekarz konsultant: Aleksandra Greczko - psychiatra

 

Administracja: 

mgr Justyna Korszeń - Sekretarz, specjalista ds. kadr

Obsługa:

Gabriela Pobłocka - obsługa

Aleksander Kielm - konserwator