Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Oferta

 

Magdalena Maziarz, Aleksandra Kasprzykowska - Wpływ zaburzeń Si na funkcjonowanie uczniów w szkole i przedszkolu (warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli)

Magdalena Maziarz, Aleksandra Kasprzykowska - Realizacja zaleceń zawartych w opiniach oraz orzeczeniach w przedszkolach i szkołach (szkolenie Rad Pedagogicznych)

Julia Balińska, Paulina Bikowska - Lęk, depresja, uzależnienia - jak mogę wspierać uczniów w szkole? (warsztaty dla nauczycieli)

Julia Balińska, Paulina Bikowska - Co dzieje się z moim dzieckiem? Rozpoznawanie potrzeb dziecka i możliwe interwencje Rodzic - Dizecko (warsztaty dla rodziców)

Jula Balińska, Paulina Bikowska - Zostań konstruktorem swoich marzeń - techniki radzenia sobie ze stresem, lękiem i depresją (warsztaty dla uczniów)

Julia Balińska, Paulina Bikowska - Nie daj się uzależnieniu (warsztaty dla uczniów)

Ewa Tober - Profilaktyka logopedyczna w wieku przedszkolnym (warsztaty dla rodziców)

Anna Zębala, Joanna Pietryka - Uczymy się zgodnie współpracować w grupie (warsztaty dla uczniów klas I-III)

Anna Zębala, Joanna Pietryka - Techniki skutecznego uczenia się (warsztaty dla uczniów klas IV-VIII)

Beata Labuda - Leśniak - W jaki sposób rozwiązywać konflikty klasowe (warsztaty dla nauczycieli)

Beata Labuda - Leśniak - Warsztaty "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" (warsztaty dla nauczycieli i rodziców) - cykl 10 spotkań

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Poznaj samego siebie (warsztaty dla uczniów)

Podstawowe umiejętności społeczne - jak radzić sobie ze stresem (warsztaty dla uczniów)

"Planuję pomóc w wyborze scieżki edukacyjno - zawodowej" (warsztaty dla Rodziców)

Zasoby mojego dziecka (warsztaty dla Rodziców)

Kształtowanie postaw. Proaktywny absolwent, czyli kto? (warsztaty dla nauczycieli)

Jak wzmocnić mocne strony uczniów w kontekście kariery edukacyjno - zawodowej? (warsztaty dla nauczycieli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA doradcy zawodowego-konsultanta powiatowego