Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Oferta 2021/2022

Karta zgłoszenia dla dyrektorów placówek do pobrania tutaj.

OFERTA  - dla przedszkoli i szkół

Oferta na rok szkolny 2021/2022

Kasprzykowska Aleksandra

Maziarz Magdalena

Dla uczniów Szkoły Podstawowej

„Gdyby kózka nie skakała..” – zajęcia grupowe na klas I-III

Dla rodziców szkół

Wpływ zaburzeń SI na funkcjonowanie uczniów w szkole – warsztaty

Dla nauczycieli szkół

Wpływ zaburzeń SI na funkcjonowanie uczniów w szkole – warsztaty

Pietryka Joanna

Dla uczniów Szkoły Podstawowej

Radzenie sobie ze stresem związanym z izolacją społeczną.

Balińska Julia

Dla uczniów Szkoły Podstawowej

„Jesteśmy klasową rodziną” – integracja grupy klasowej-warsztaty klas IV-VIII

Dla rodziców szkół

Jak pomóc dziecku w trudnej sytuacji epidemiologicznej - warsztaty

Zębala Anna

Karwat Róża

Dla uczniów Szkoły Podstawowej

Promowanie zdrowego stylu życia – klasy IV-VIII

Techniki skutecznego uczenia się.

 

Bzdel Anna

Dla rodziców szkół

Praca z dzieckiem z ryzyka dysleksji rozwojowej

Praca z uczniem z dysleksją rozwojową

Tober Ewa

Dla dzieci w wieku przedszkolnym

Wspomaganie rozwoju artykulacji dzieci w wieku przedszkolnym

Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Rozwój artykulacji dzieci w wieku przedszkolnym. Norma i patologia. Kiedy pójść do logopedy - prelekcje

Dla nauczycieli przedszkola

Rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym

Kasprzykowska Aleksandra

Maziarz Magdalena

Dla rodziców przedszkola

Rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych u dzieci

W związku z trwającą sytuacją związaną z koronawirusem SARS-COV2 wywołującym chorobę COVID 19 – zajęcia grupowe z w/w oferty nie będą realizowane do odwołania.

Indywidualne porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli realizowane są telefonicznie pod nr tel. 059 862 18 34.

 

OFERTA doradcy zawodowego-konsultanta powiatowego