Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Polecamy

Uczeń z SPE - Uczniowie z ADHD

Super User

Całość kolekcji e-book to 12 części pt. "Uczeń z SPE " wydawnictwa Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze.

O ADHD napisano już sporo. W dalszym ciągu jest trudne do opanowania/zapanowania. Fragment z książki: "Do poradni często kierowani są uczniowie, którzy na terenie szkoły przejawiają zachowania agresywne czy nie przestrzegają obowiązujących w placówce reguł. Ich zachowanie wymaga indywidualnego podejścia i stałej kontroli. Nauczyciele bardzo często zmagaja się z niezdiagnozowanymi osiowymi objawami zaburzenia, bowiem dopiero w szkole, w obliczu konieczności dostosowania się do obowiązków czy panujących w niej zasad ujawnia się większość trudności." Poznamy tu objawy ADHD widoczne w szkole podstawowej i na następnym poziomie edukacyjnym, zależność specyficznych trudności w uczeniu się od ADHD, wpływ ADHD na występowanie dyskalkulii, a także uświadomimy sobie, jakie negatywne następstwa zalicza się do zaburzeń współwystępujących z ADHD. A nie jest ich mało. 

Poradnik napisany w bardzo przystępny sposób. Uważam, że jest to dobra pomoc dla nauczyciela, by wypracować u ucznia z ADHD pewne zasady funkcjonwania na lekcjach. Trzeba mieć jednak świadomość, że żeby zapanować nad jedym niepożądanym objawem, trzeba pracować długo i konsekwentnie. Nie poprawiamy wszystkich złych zachowań w jednym czasie. Tu działa metoda małych kroków. 

Wydawnictwo Oficyna MM sprzedaje pojedyncze książki i pakiety 6- i 12 książek.