Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Polecamy

PROBLEMY ZE SŁUCHEM

Super User

OBJAWY WSKAZUJĄCE NA OBECNOŚĆ ZABURZEŃ SŁUCHU U DZIECI

Problem ze słuchem może pojawić się u dziecka w każdym wieku, nagle lub stopniowo, pozostając w wielu przypadkach niezauważony. Typowe symptomy wskazujące na możliwość występowania zaburzeń słuchu są łatwe do wychwycenia. Są to m.in.:

 • trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego i nieprecyzyjne wypowiadanie słów, gubienie początków lub końcówek wyrazów,
 • problemy z pisaniem ze słuchu ( dziecko pisze tak, jak słyszy),
 • rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi, rozglądanie się po klasie w czasie, gdy inni wykonują polecenie nauczyciela,
 • siadanie blisko nauczyciela i obserwowanie z uwagą jego twarz lub wręcz odwrotnie-zajmowanie się samym sobą w końcu sali,
 • zdziwienie, gdy dziecko uświadamia sobie, że jest wywoływane po imieniu,
 • gorsze wyniki w nauce, częste nieprzygotowanie do lekcji z powodu niezapisania przez dziecko tematu pracy domowej,
 • siadanie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności,
 • trudności z lokalizacją źródła dźwięku,
 • głośne mówienie w cichym otoczeniu,
 • niereagowanie na dzwonek oznajmujący przerwę.
 • trudności z rozumieniem poleceń w hałasie, np. na przerwie międzylekcyjnej,
 • siedzenie w klasie w czasie przerwy, uciekanie przed hałasem,
 • bóle głowy, które mogą być objawem wskazującym na obecność nadwrażliwości na dźwięki, zawroty głowy, zaburzenia równowagi,
 • słyszenie dźwięków, których nie słyszą inni ( szumy, piski, gwizdy, dzwonienie).