Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Za życiem

Poradnia jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Szanowni Rodzice!
W Poradni realizować będziemy Program "Za życiem".
 
O co w nim chodzi?
Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji.
W związku z tym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem "Za życiem", którego celem jest wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin.
Program dotyczy pomocy uczennicom w ciąży, przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
Program jest realizowany z jednostkami samorządu terytorialnego.
Wiodącym ośrodkiem w powiecie lęborskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest wskazana przez Starostę Powiatu Lęborskiego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.
Czytaj więcej: Poradnia jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy