Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Za życiem

Postępowanie przetargowe "Za życiem"

Postępowanie przetargowe "Za Życiem" 15.06.2023 R.
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku informuje, że zostało wszczęte postępowanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na „Realizację zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami, w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego  na terenie Powiatu lęborskiego, w projekcie Za Życiem”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/780705

Wnioski do programu "Za życiem"

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z uruchomieniem nowej edycji RZĄDOWEGO PROGRAMU ZA ŻYCIEM

można składać wnioski w Sekretariacie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku od dnia 5 września 2022 r.

Zaśwadczenie lekarskie w formacie .pdf - dla dzieci do 3 r.ż. nieposiadających opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCHG SPOŁECZNYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku zaprasza do złożenia oferty na usługi społeczne w ramach realizacji zadania prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością w projekcie "Za Życiem".


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5 - wzór umowy

Załącznik 6 - oferta cenowa

Wykorzystanie środków na program "Za życiem" w 2019

Informujemy, że w ramach programu rządowego "Za życiem" objęliśmy opieką terapeutyczną 71 dzieci. 

W roku 2019 realizowane były zajęcia z:

-      fizjoterapii,

-      terapii integracji sensorycznej i diagnozy procesów SI,

-      terapii logopedycznej,

-      terapii neurologopedycznej,

-      pedagogiem.

Łącznie zrealizowaliśmy 2635 godzin!

Wykorzystanie środków na program "Za życiem" w 2020

Informujemy, że w ramach programu rządowego "Za życiem" objęliśmy opieką terapeutyczną 83 dzieci. 

W roku 2020 realizowane były zajęcia z:

-      fizjoterapii,

-      terapii i diagnozy dysfunkcji mózgu,

-      terapii logopedycznej,

-      terapii neurologopedycznej,

-      terapii ogólnorozwojowe,

     -   terapii pedagogicznej.

Łącznie zrealizowaliśmy 3380 godzin!

Wykorzystanie środków na program "Za życiem" w 2018r.

Informujemy, że w ramach programu rządowego "Za życiem" objęliśmy opieką terapeutyczną 70 dzieci. 

W roku 2018 odbywały się następujące rodzaje zajęć:

- fizjoterapia,
 
- masaż z elementami fizjoterapii,
 
- zajęcia ogólnorozwojowe,
 
- terapia dysfunkcji mózgu,
 
- terapia neurologopedyczna,
 
- terapia integracji sensorycznej,
 
- wsparcie psychologiczne. 
 
Łącznie zrealizowaliśmy 2252 godzin!