Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Za życiem

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCHG SPOŁECZNYCH

Super User

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku zaprasza do złożenia oferty na usługi społeczne w ramach realizacji zadania prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością w projekcie "Za Życiem".


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5 - wzór umowy

Załącznik 6 - oferta cenowa