Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Za życiem

Poradnia jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Super User
Szanowni Rodzice!
W Poradni realizować będziemy Program "Za życiem".
 
O co w nim chodzi?
 
Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji.
W związku z tym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem "Za życiem", którego celem jest wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin.
Program dotyczy m.in. utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych na lata działania programu 2017-2021. Poradnia PP została wyznaczona na taki ośrodek na lata 2017-2021.
Program jest realizowany z jednostkami samorządu terytorialnego.
Wiodącym ośrodkiem w powiecie lęborskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest wskazana przez Starostę Powiatu Lęborskiego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.
 
Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy (Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.
 
Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze udzielają dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.
 
Będziemy kontaktować się ze wszystkim Rodzicami, których dzieci otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w ubiegłym roku szkolnym i obecnym, pytać o realizację zajeć wskazanych w zaleceniach i proponować objęcie wwr na terenie naszej placowki.