Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Za życiem

Realizacja programu

Super User

W Poradni prowadzone są następujące zajęcia/terapie:

- rehabilitacja ruchowa,

- masaż z elementami fizjoterapii,

- zajęcia ogólnorozwojowe,

- terapia dysfunkcji mózgu,

- terapia neurologopedyczna.

Do tej pory zrealizowaliśmy 1036 godzin zajęć. 

Zachęcamy rodziców do korzystania z tej formy pomocy dzieciom zagrożonych niepełnosprawnością.