Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku (059) 8621 834    ppplebork@poczta.onet.pl

Za życiem

Realizacja programu

W Poradni prowadzone są następujące zajęcia/terapie:

- rehabilitacja ruchowa,

- masaż z elementami fizjoterapii,

- zajęcia ogólnorozwojowe,

- terapia dysfunkcji mózgu,

- terapia neurologopedyczna.

Do tej pory zrealizowaliśmy 1036 godzin zajęć. 

Zachęcamy rodziców do korzystania z tej formy pomocy dzieciom zagrożonych niepełnosprawnością. 

Poradnia jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Szanowni Rodzice!
W Poradni realizować będziemy Program "Za życiem".
 
O co w nim chodzi?
 
Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji.
W związku z tym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem "Za życiem", którego celem jest wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin.
Program dotyczy m.in. utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych na lata działania programu 2017-2021. Poradnia PP została wyznaczona na taki ośrodek na lata 2017-2021.
Program jest realizowany z jednostkami samorządu terytorialnego.
Wiodącym ośrodkiem w powiecie lęborskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest wskazana przez Starostę Powiatu Lęborskiego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.
Czytaj więcej: Poradnia jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy